När vi anlände till Slagsta Gilles vinterstämma litet före
sex var dansen redan i gång. Det var då Stuns som spelade, bandet som vi mindes
med uppskattning från vinterstämman i Kallhäll. Vi hann tyvärr bara dansa till deras
avslutande dans, som var en tango.

Vi fick i stället fortsätta dansen till Janssons. Bengan
minns vi väl från TV-programmen med Östen med Resten, och han har ju också
senare synts i åtskilliga sammanhang. Han spelade nu med sin fru. Dansen var i
ganska raskt gammaldanstempo, och det spelades även en polska under detta pass.

I stora salen fortgick sedan, liksom tidigare år, gammaldans
med band/orkestrar som avlöste varandra varje halvtimme, medan det i Bragesalen
spelades polskor.

Vi besökte polskesalen vid två tillfällen, men dansade annars
som vanligt mest i stora salen.

Kanske var det subjektivt, men jag upplevde att det var
färre dansande detta år jämfört med föregående år.

Som vanligt gjorde vi också besök bland spelande grupper,
där vi kunde sjunga med till välbekanta Evert Taube-låtar, och dansa litet modernt.
Där spelade bland annat två andra som vi tyckt om att dansa till men som denna
gång tyvärr inte spelade i danssalen, Hasse Svedberg och den person som en gång
spelade i ett band som kallade sig Led Zeppelins 2, se Haningestämman 2008.

Vi fick också under kvällen höra att Fröjdarna nu fått en ny
danslokal, bokning av orkestrar pågår. De kommer att byta till torsdagar i
samband med lokalbytet.