Vi har vid ett par tidigare tillfällen varit på
spelmansstämman i Ottarsborg, och passade på att återbesöka evenemanget även
detta år. När vi kom dit var det visserligen relativt blåsigt, men annars
soligt och behagligt väder.

Efter att ha strosat runt ett tag och lyssnat på de olika
spelmansgrupperna passade vi på att fika innan dansen började. När Westlings
inledde var golvet litet trögt, trots att det är trägolv som ligger under tak.
Antagligen var orsaken den höga luftfuktighet som under några dagar rått. Efter
en stund var golvet riktigt fint, antagligen påbättrat av att någon strött ut
litet glidpulver.

Musiken var som vanligt härligt dansbar. Det stora och fina
dansgolvet hade dock rymt fler dansande.

Efter en timme ersattes Westlings av Trollrike spelmän, ett
ganska stort gäng som parallellt med gammaldansen gav goda möjligheter att
dansa bondpolska. Även några Bingsjöpolskor fanns med i repertoaren.

Vi var
tacksamma för att den relativt friska vinden tidvis nådde ända in på
dansgolvet, det gjorde att temperaturen kändes komfortabel.

På slutet återkom Westlings för ett nytt pass. När de
avslutade var stämman slut, och det var ganska tomt både på dansbanan och på
festplatsen i övrigt.