Vi besökte för första gången på länge GDV Husby, och en dans
till Samzons orkester.

Dansen var relativt välbesökt, och det var varken för trångt
eller för glest på dansgolvet. Vi minns särskilt några danser efter paus som
riktigt inspirerande. Saxofon gör sig väldigt bra i modern dansmusik, och i
gammaldansen använde Samzons ofta klarinett – ett mycket allsidigt instrument.

Man måste vara tacksam mot alla de organisationer som på
ideell grund anordnar sådana danser, som gör att många av oss tycker att livet
blir roligare.