Efter ett par veckors dansuppehåll besökte vi
Folkmusikhusets dans med Malungs Spelmanslag. Som vanligt inleddes fredagsdansen
med en timmes konsert. Vi kom litet sent och lyssnade till ungefär halva
föreställningen.

Efter ett kortare uppehåll inleddes dansen med några
Malungspolskor. Efter en stund berättade spelmanslaget att man hört att
publiken mest var intresserad av polskor, men att man i annonseringen sett att
det skulle vara polskor och gammaldans. Man frågade publiken om de också skulle
spela gammaldans. De flesta svarade då att det skulle vara polskor.

Och så blev det i huvudsak. Före paus spelades två valser,
en schottis och en hambo, resterande danser var polskor med karaktär från Malung
och Västerdalarna.

Spelmanslaget verkade vara inspirerat och spelade med
inlevelse.

Publiken var ganska talrik. Jag upplevde, som ofta förr på
Skeppis, att dansutrymmet begränsade möjligheterna till mer uttrycksfull dans
vid gammaldansinslagen. De flesta verkade trivas med dansen och musiken, men
för egen del hade vi föredragit en större variation i musikvalet, och gärna med
större inslag av gammaldans.

Vi gick dock vid pausen, och vet därför inte hur resten av kvällen
utvecklade sig.