Vi
anlände vid femsnåret och lyssnade en stund på scenframträdanden och ”buskspel”,
innan vi åt mat. Matsalen blev välbesökt, samtliga platser gick så småningom åt.

Mot slutet av maten spelades modern dansmusik, där vi
passade på att dansa några danser.

När gammaldansen började så var den i hörsalen, som hade ett
stumt stengolv som kändes ganska jobbigt att dansa på. Vi kom därför att
mestadels dansa i matsalen, som hade ett mer behagligt trägolv. Där spelades det
huvudsakligen modernt, även enstaka danser med modern vals och tango.

Emellan växlade vi om med att lyssna till olika spelmän, där
bland annat en grupp med Lill-Stickans imponerade.

I hörsalen dansade vi några fina danser till bland annat
Knapphändigt och Lill-Stickans tills benen sade ifrån.