På trettondagen 2010 hade Sollentuna GDF anordnat dans till
Nordinz klockan 17-21, med dansblandningen 2 moderna + 1 gammal.

Vi anlände i god tid, pendeltåget gick punktligt trots
det kalla vintervädret. Vi hade inte tidigare dansat till Nordinz, och var
förstås litet spända på hur bandet skulle klara av modern- respektive
gammaldans.

Den moderna dansen fick vårt gillande, med en lagom
blandning av olika rytmer.

Gammaldansen var väl däremot inte bandets huvudinriktning.
Repertoaren för gammaldans föreföll inte räcka för hela kvällen, efter paus
spelades samma låtar en gång till. Men det gick ändå bra att dansa även till
gammaldansen, så det kändes ändå godkänt.

Sammantaget så uppskattade vi dansbandet, och givetvis också i
högsta grad det härliga dansgolvet. Med hundratalet besökare fanns det
fortfarande tillräckligt med plats för att kunna bibehålla en rörlighet på
dansgolvet.

Det blev vår andra trevliga danskväll på lika många dagar.