På gårdagsdansen i Kallhäll berättade Pia Algeson att Turteatern tagit över Fyren i Kärrtorp, den lokal Fröjdarna använt för sin dans.

Fröjdarna saknar därför för närvarande danslokal. Skulle någon ha ett bra tips på lämplig ny lokal så är det säkert av intresse.

Det är detta som är orsaken till att Fröjdarna ännu inte har något dansprogram för våren.