Sedan förra dansrapporten på bloggen hade vi fått ännu mer
snö, ett härligt snötäcke och temperaturer som – om än med liten marginal –
hållit sig under 0 för det mesta. Det har inneburit helt idealiska
förutsättningar för skidåkning, för första gången på många år.

Trots alla rapporter om problem för pendeltågen denna
vinter, så gick pendeltåget i stort sett enligt tidtabell. Resan till Gnesta
känns lång när man tänker på den i förväg, men denna gång liksom de tidigare så
kändes det som det är mer än väl värt besväret när vi tänkte tillbaka på
kvällen på hemvägen.

När vi anlände strax före halv sju så pågick en konsert med
Malin Foxdal och en gitarrist/sångare som vi inte vet namnet på. Under detta inslag fick småbarnen dansgolvet
helt för sig själva. Det gladde mig att de också i viss mån utnyttjade det.

Efter konserten blev det litet dans till samma artister. Under
detta inslag behövde jag delvis anstränga mig för att höra musiken och dess takt.

Efter detta inslag blev dansen mer som vi mints den från
tidigare år. Under första delen av kvällen var det nästan enbart gammaldans. Då
fick man se upp för småbarn som också ville delta, något som kändes mer
välkommet för mig och absolut inget besvär. Successivt blev det sedan mer och
mer polskor och mindre småbarn. Under slutdelen av dansen (innan vi gick för
att passa pendeltåget) bestod dansen nästan enbart av polskor.

Det kändes riktigt roligt att se att minnena från
Gnestastämman från tidigare år bestod även detta år. Trots att det gått ett antal år sedan första
gången vi besökte Gnestastämman, och vi alla åldrats sedan dess, så fanns
fortfarande människor av alla åldrar på stämman – från de yngsta, via tonåren,
medelådern och upp till det gamla gardet. Detta är nog för mig ett av de bästa
och gladaste minnena från årets stämma.

Liksom tidigare år trivdes vi väldigt bra i danslokalen Gnesta
Elektron. Den är väl inte jättestor, men mycket väl disponerad, och det känns
alltid roligt att återkomma dit. Golvet är mycket bra att dansa på, och den
något upphöjda delen vid sidan av lokalen fungerar mycket bra för fika. Halvöppna
fönster gör att temperaturen kan bibehållas på en angenäm nivå.

Vi hoppas att få återuppleva samma stämning på Gnesta
vinterstämma även kommande år.

<!–
WriteFlash(' ‘);
//–>