Tillägg söndag eftermiddag,
glömdes bort i blogginlägget om Storstallets dans:

På dansglad.se finns åtskilliga
dansvarianter som uppstått under danser. Några av dessa har under årens lopp
hamnat i den ordinarie dansrepertoaren, men många fler har nog glömts i samma
ögonblick som vi lämnat dansen.

Efter hemsidans tillkomst så
finns det åtminstone en dansvariant som vi vet precis när den uppstod. Det beror
att jag lade till den i dansinstruktionerna för schottis på hemsidan. Vi kallar
den för
Kallhällsvarianten i schottis, för att den uppstod på en vinterstämma i Kallhäll.
Ibland kallar vi den också för ”Roll of the neck”.

Denna kväll råkade vi också komma
på en för oss ny polskevariant som vi tyckte var kul. För att hjälpa vårt eget
minne och undvika att den hamnar i glömska så tar vi med den i bloggen. Eftersom
det var på ett museum den uppstod så känns det bra att referera till den som
museipolskan, fast Ellika föreslog alternativet ”Bli-snurrig-i-bollen-polskan”.
Så här går den till:

På en vanlig bakmes motsols
snurrar damen dessutom samtidigt ett varv motsols runt egen axel varje gång hon
går framåt.

Inledningsvis kom vi in i den genom
att jag (kavaljeren) med min högerhand gav damen styrning och litet extra fart så
hon snurrade runt egen axel. Efter några varv så räckte det bra med att föra
med vänsterhanden i damens rygg, och ingen extra styrning behövdes med
högerhanden.

Taktmässigt utförs alltså dansen
som en vanlig bakmes, men på varannan takt så dansar damen dessutom (samtidigt)
ett varv motsols. När man dansat på detta sätt ihållande en stund så kanske en
del damer upplever Ellikas alternativbenämning som förståelig.